KONTAKT Z NAMI:


Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
ul. Piotrkowska 117 lok. 19
90-430 Łódź
tel.  (042) 632-05-02
e-mail: lodztonz@wp.pl


Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przyjmuje za pośrednictwem e-mail: lodztonz@wp.pl lub przez formularz znajdujący się na stronie: http://ltonz.com.pl/zgłoś-interwencje

Informacje na temat zgłaszania interwencji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy siedziby ŁTOnZ (od poniedziałku do piątku od 9 do 14) pod numerem telefonu: (42) 632 05 02


Prezes Amanda Chudek
tel. 792 070 591
e-mail: adoptujserce@wp.pl


Kontakt w sprawach adopcji zwierząt:

tel.  509 641 444 lub 792 070 591    


Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 par. 2 ustawy z dn. 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
- imię i nazwisko nadawcy wiadomości
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) nadawcy
- przedmiot sprawy, której dotyczy.


Nie odpowiadamy na korespondencję anonimową i nie udzielamy odpowiedzi na pytania nie dotyczące sfery działalności statutowej i zainteresowań organizacji.
Gwarantujemy anonimowość zgłaszającym interwencje.