Sprawozdanie 2019

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

finansowe.pdf

Bilans

Bilans.pdf

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja dodatkowa.pdf

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne.pdf