KONTAKT Z NAMI:


Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Piotrkowska 117 lok. 19
90-430 Łódź
tel.  (042) 632-05-02
e-mail: lodztonz@wp.pl


INTERWENCJE dotyczące znęcania się nad zwierzętami prosimy zgłaszać telefonicznie (42) 632 05 02 w godzinach pracy siedziby 11-14 od poniedziałku do piątku lub meilowo na adres: lodztonz@wp.pl

procedura.pdf

Prezes Amanda Chudek
tel. 507 180 857
e-mail: adoptujserce@wp.pl


Kontakt w sprawach adopcji zwierząt:

tel. 693-691-963 lub 727 934 647


Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 par. 2 ustawy z dn. 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
- imię i nazwisko nadawcy wiadomości
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) nadawcy
- przedmiot sprawy, której dotyczy.

Nie odpowiadamy na korespondencję anonimową i nie udzielamy odpowiedzi na pytania nie dotyczące sfery działalności statutowej i zainteresowań organizacji. 
Gwarantujemy anonimowość zgłaszającym interwencje.