Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przyjmuje za pośrednictwem e-mail: lodztonz@wp.pl lub przez formularz znajdujący się na stronie: http://ltonz.com.pl/zgłoś-interwencje 

    Informacje na temat zgłaszania interwencji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy siedziby ŁTOnZ (od poniedziałku do piątku od 9 do 14) pod numerem telefonu: (42) 632 05 02.

procedura.pdf

PROCEDURA ZGŁASZANIA INTERWENCJI DOTYCZĄCYCH NIEPRAWIDŁOWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI I GOSPODARSKIMI:

 1. Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi  Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przyjmuje za pośrednictwem e-mail: lodztonz@wp.pl   lub przez formularz znajdujący się na stronie:   http://ltonz.com.pl/zgłoś-interwencje

 2. Informacje na temat zgłaszania interwencji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy siedziby ŁTOnZ (od poniedziałku do piątku od 9 do 14) 

  pod numerem telefonu: (42) 632 05 02

 3. Zgłoszenie musi zawierać:

  - opis nieprawidłowości (można załączyć zdjęcia dotyczące interwencji)

  - miejsce przebywania zwierzęcia/zwierząt (dokładny adres)

  - dane ( imię i nazwisko oraz telefon) osoby zgłaszającej

 4. Gwarantujemy anonimowość osobie zgłaszającej nieprawidłowości

 5. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce udają się upoważnieni Inspektorzy Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami celem oceny dobrostanu zwierząt oraz warunków ich przebywania


Interwencję możesz też zgłosić wypełniając formularz: