SPRAWOZDANIE 2017r. 

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
finansowe.pdf

Bilans

bilans.pdf

Rachunek zysków i strat

rachunek.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

informacje.pdf

Sprawozdanie merytoryczne

merytoryczne.pdf