SPRAWOZDANIE - 2012


Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Podstawy opodatkowania do deklaracji CIT-8

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2012

Uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie