SPRAWOZDANIE - 2015


Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Podstawy opodatkowania do deklaracji CIT-8

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2015

Uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie