SPRAWOZDANIE - 2014


Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Podstawy opodatkowania do deklaracji CIT-8

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2014

Uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie