SPRAWOZDANIE 2016r. 


Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

finansowe.pdf

Bilans

bilans.pdf

Rachunek zysków i strat

rachunek.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

informacje.pdf

Sprawozdanie merytoryczne

merytoryczne.pdf