Zgodnie z art. 11. 1. ustawy o ochronie zwierząt - ,,Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin".

Publikujemy informację gdzie szukać bezdomnych zwierząt oraz jak zgłaszać zwierzęta bezdomne i powypadkowe na terenie wszystkich gmin z woj. ŁÓDZKIEGO.

Informacje uzyskano bezpośrednio z Urzędów Gmin w ramach dostępu do informacji publicznej oraz Programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.

NUMERY TELEFONÓW W SPRAWIE ZGŁASZANIA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH
I POWYPADKOWYCH ORAZ ADRESY SCHRONISK DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

powiat bełchatowski

powiat brzeziński

powiat kutnowski

powiat łaski

powiat łęczycki

powiat łódzki wschodni

powiat łowicki

powiat opoczyński

powiat pabianicki

powiat pajęczański

powiat piotrkowski

powiat poddębicki

powiat radomszczański

powiat rawski

powiat sieradzki

powiat skierniewicki

powiat tomaszowski

powiat wieluński

powiat wieruszowski

powiat zduńskowolski

powiat zgierski