PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH ZWIERZĄT!

Wpłat na konto naszego stowarzyszenia można dokonywać wpisując w tytule płatności ,,Darowizna na działalność statutową" 

Przekazane środki zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych, w tym utrzymanie naszych podopiecznych, zakup karmy,  leczenie i ratowanie życia  zwierząt. 

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Piotrkowska 117 lok. 19, 90-430 Łódź

Konto Santander 18 1090 2705 0000 0001 1606 1967

Z DOPISKIEM: DAROWIZNA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

1,5% - KRS: 0000014017

IBAN: PL18109027050000000116061967
SWIFT: WBKPPLPP

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ ZA POMOCĄ PAY PAL: